لیفتینگ مگنت الکتریکی مستطیلی

قدرت بسیار بالا، جابجایی اتوماتیک قطعات آهنی، افزایش راندمان کاری، قابل طراحی جهت جابجایی قطعات با دمای بالی ۵۰۰ درجه، قابل طراحی در ابعاد مختلف، قابل طراحی در دو نوع مسی و آلومینیومی