سپراتورهای مغناطیسی دائم اتوماتیک

قدرت جذب بسیار بالا

نصب و نگهداری آسان

ثابت بودن شدت میدان مغناطیسی در زمان کارکرد

ایمنی بالا

جداسازی اتوماتیک قطعات آهنی

بی نیاز از نیروی انسانی

عمر طولنی

بدون نیاز به برق و باتری