رول سپراتور

  میدان مغناطیسی بسیار بالا ( تا 1۸000 گوس)

  استفاده از تسمه های ابریشمی مخصوص

  قابلیت طراحی و ساخت از 1 تا ۳ طبقه

  مجهز به اینورتر Inverter کنترل دور

  قابلیت جذب ذرات پارامغناطیسی و فرومغناطیسی

  قابلیت طراحی از طول 50 الی 150 سانتی

  ساخت شرکت آکسامگنت ترکیه