درام سپراتور مغناطیسی تر

    مزایا

    طراحی و ساختار محکم پوسته استیل ضد سایش، قدرت جذب بسیار بالا، جداسازی اتوماتیك ذرات آهنی، میدان مغناطیسی دائم بدون نیاز به برق و باطری، قابل طراحی در شدت میدان های مغناطیسی مختلف.