جدا کننده مغناطیسی تر

    برای پرعیارسازی کانی هایی با خاصیت جذب مغناطیسی کم مانند هماتیت، لیمونیت، ولفرامیت، ایلمنیت، منگنز و … برای خالص سازی کائولن، کواتز قابلیت استفاده برای درصد جامد بالای 50 % قابلیت ساخت با شدت میدان های مغناطیسی متفاوت و قابل تنظیم ( تا ۲۱000 گاوس)