کاتالوگ های تجهیز مغناطیس پارسیان

خوشحالیم که شما مپکو مگنت را انتخاب کرده اید. در اینجا می توانید کاتالوگ محصولات ما را مشاهده نمائید.

درام سپراتور مغناطیسی خشک

درام سپراتور مغناطیسی تر

بلت درام مگنت

پولی مگنت

رول سپرااتور

سپراتور الکترو مغناطیسی خیس

سپراتور مغناطیسی دائم دستی

سپراتور مغناطیسی دائم اتوماتیک

سپراتور الکترو مغناطیسی خود تمیزکن

صفحه مغناطیسی

پنجره مغناطیسی

سپراتور مغناطیسی مخروطی

مگنت بالابردستی

مگنت بالابر الکتریکی گرد

مگنت بالابر الکتریکی مستطیل

فلزیاب ها